فقط در این سایت
در همه سایتهای دانشگاه علوم پزشکی بابل
آدرس الکترونیکی جهت ارتباط مستقیم با مدیر کل در خصوص تاخیر در پاسخگویی به متقاضیان موسسات پزشکی و پیراپزشکی چهار شنبه 18 اسفند 1395 ساعت 14:55
   

آدرس الکترونیکی جهت ارتباط مستقیم با مدیر کل در خصوص تاخیر در پاسخگویی به متقاضیان موسسات پزشکی و پیراپزشکی


http://Darman.mubabol.ac.ir/PDF/roshan.pdf

 

 

صفحه قبل 1 صفحه بعد
 
دو شنبه 18 خرداد 1394 ساعت 13:3
صفحه قبل 1 صفحه بعد