فهرست

حضور مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت کشور در بابل

حضور مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت کشور در بابل به منظور بررسی  روند عملکردی آزمایشات مولکولی تشخیص کووید ۱۹  

حضور مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت کشور  در بابل

بازدیدجناب آقای دکتر سیامک مهراب سمیعی، مدیر کل آزمایشگاه مرجع سلامت، به همراه تیم ممیزین وزارت خانه، جناب آقای دکتر دولت یار و آقای دکتر روحانی به منظور بررسی  روند عملکردی آزمایشات مولکولی تشخیص کووید ۱۹   در تاریخ ۴ تیر ۱۳۹۹ از آزمایشگاه جامع تحقیقات خزر(آزمایشگاه کووید ۱۹)  بازدید نمودند.