فهرست

نجات جان چندين بیمار با اهدای_عضو مرد۵۲ساله بابلی

سید محمود میرحسینی مرد ۵۲ساله بابلی، بدلیل ضربه به سر بدنبال تصادف ، دچار مرگ مغزی شده که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل گرديد.

نجات جان چندين بیمار با  اهدای عضو  مرد۵۲ساله بابلی

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان  دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مصطفی قاسم_زاده معاون درمان این دانشگاه از دومین  مورد اهدای عضو در سال ۹۹ در شهرستان بابل خبر داد.

دکتر قاسم زاده گفت: مرحوم  سید محمود میرحسینی مرد ۵۲ساله بابلی، بدلیل ضربه به سر بدنبال تصادف ، دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان  شهید بهشتی بابل منتقل گردید و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICU_داخلی ، دچار مرگ_مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل گرديد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل  #کبد و نسوج بیمار به چندین نفر حیات دوباره بخشید.

‌ مرحوم سید محمود میرحسینی  هفتادو دومین  مورد شناسایی شده مرگ مغزی توسط  این معاونت از سال 85بوده که با رضایت خانواده، اعضای بدن به افراد نیازمند اهدا گردید.