فهرست

بیمارستان‌ شهید یحیی نژاد بابل جز ۱۰ بیمارستان برتر کشور در زمینه ترویج زایمان طبیعی

معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل همایش ها و برنامه های آموزشی متعدد و مستمر را ویژه پرسنل و مادران باردار در بیمارستان های تابعه خود برگزار نموده است.

انجام خدمات رایگان به بیماران خاص در نخستین مرکز مجهز آزمایشگاهی ژنتیک دولتی کشور در بابل

به ۱۰۰۰ بیمار خاص از این شهرستان و استان های همجوار می باشند و در حال حاضر تعداد ۴۵۰ بیمار تالاسمی، ۳۴ بیمار هموفیلی، ۴۴۸ بیمار ام اس، ۷ بیمار ای بی خدمات سرپایی این دانشگاه را دریافت می نماید .

گرامیداشت روز فوریت های پزشکی و اورژانس پیش بیمارستانی (اورژانس ۱۱۵)

معاون درمان دانشگاه نیز طی پیامی از طریق بی سیم دیسپچ به تمامی پایگا ه ها و پرسنل اورژانس تبریک و از زحمات بی شائبه آنها با لوح تقدیر و شاخه گل تشکر و قدرانی نمودند.