فهرست

انتخاب اعضای جدید هیات‌ مدیره نظام پرستاری بابل

دوره انتخابات هئیت مدیره نظام پرستاری شهرستان بابل با مشارکت کادر پرستاری دانشگاه علوم پزشکی بابل روز جمعه ۲۱ تیر با حضور مسئولین برگزار شد.

انتخاب اعضای جدید هیات‌ مدیره نظام پرستاری بابل

به گزارش روابط عمومی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، پنجمین دوره انتخابات هئیت مدیره نظام پرستاری شهرستان بابل با مشارکت کادر پرستاری ( پرستاری -هوشبری-اتاق عمل-بهیاری-فوریت پزشکی) دانشگاه علوم پزشکی بابل روز جمعه ۲۱ تیر با حضور مسئولین برگزار شد.

اسامی منتخبین پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاری به شرح ذیل می باشد:
۱-  آقای نادعلی اکبریان دهکی
۲- آقای جعفرقاسمی
۳- سرکار خانم مکرم گرگانی 
۴- سرکار خانم مریم فضل الهی مرزونی 
۵- سرکار خانم رویا یوسفی کبریا
۶- آقای حسین عباس پور فیروزجائی 
۷- سرکار خانم فاطمه رستمیان
۸- آقای سید محسن محسنی پور
۹- آقای کاوه مومنی

اعضاي زير به عنوان علي البدل :
۱- آقاي رحمت شفیع پور ساداتی 
۲- آقاي عبدالجواد ابراهیمی 
۳- آقاي جواد جلالی نیا

شايان ذكر است كه در اجراي ماده ۴۱ آيين نامه اجرايي قانون انتخابات سازمان نظام پرستاري از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت دو روز هيئت نظارت حوزه انتخابيه در محل دانشگاه / دانشكده/ شبكه براي قبول شكابات آماده مي باشد. كساني كه از نحوه برگزاري انتخابات شكايت داشته باشند مي توانند ظرف مدت 2 روز از تاريخ انتشار آگهي شكايت مستند خود را به هيئت نظارت دانشگاه/ دانشكده/ شبكه تسليم دارند و شكاياتي قابل رسيدگي خواهند بود كه مشخصات شاكي ياشاكيان شامل نام و نام خانوادگي، نام پدر، شغل، نشاني كامل و امضا را داشته باشد.
در صورتيكه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري قانوني است.

رئيس هيئت اجرايي 
 پنجمین دوره انتخابات نظام پرستاري دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل


آدرس دبيرخانه: بابل – خیابان کشاورز –   روبروی  دبستان حضرت رقیه (س) جنب کوچه دانشجوی ۳ – معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل 
تلفن : ۳۲۱۹۴۷۱۰ و  ۳۵۱۳۱۰۲۴