فهرست

تعطیلی و پملپ یک مرکز غیرمجاز زیبایی و لیزر در بابل

بازدید نظارتی کارشناسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از یک مرکز زیبایی و لیزر این‌مرکز لیزر وزیبایی پلمپ شد.

تعطیلی و پملپ یک مرکز غیرمجاز زیبایی و لیزر در بابل   

 به گزارش روابط عمومی معاونت درمان ، دکتر سید مصطفی قاسم زاده معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل: طی بازدید نظارتی کارشناسان معاونت  درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از یک مرکز زیبایی و لیزر این‌مرکز لیزر وزیبایی پلمپ شد.

دکتر قاسم زاده افزود: این مرکز زیبایی واقع در خیابان مدرس به لحاظ نداشتن مجوز قانونی و استفاده از افراد غیر مرتبط و انجام تبلیغات گمراه کننده ، پلمپ و پرونده جهت رسیدگی بیشتر به مراجع قضایی ارجاع شد.

وی ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر برخورد با افراد غیرمجاز در حوزه‌ی پوست و زیبایی و طب سنتی دندانپزشکی  از مردم خواست تا فریب تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده‌ در این حوزه‌ها را نخورند.