فهرست

دو تا از مطب دندانپزشکی غیرمجاز پلمپ گردید

۲دنداپزشک قلابی وغیرمجاز مداخله گردرامر دندانپزشکی پلمپ گردید

دو تا از مطب دندانپزشکی غیرمجاز
پلمپ گردید

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان #دکترسیدمصطفی_قاسم_زاده  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل :
امروز شنبه مورخ ۹۸.۰۶.۰۲مطب ۲دنداپزشک قلابی وغیرمجاز  مداخله گردرامر دندانپزشکی  پلمپ گردید

 دکتر سید مصطفی قاسم زاده افزود: این افراد در منطقه چهارراه فرهنگ و فلکه شهید بزاز   مطب دندانپزشکی غیر مجاز  دایر کرده وبیماران را #ویزیت می کردند.

 وی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده با #دادستان عمومی و انقلاب بابل و تیم نظارت به سرپرستی  #دکترعلی_نتاج کارشناس مسئول نظارت بر دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل محل کار  این افراد مداخله گر در امور #دندانپزشکی  پلمب  وپرونده جهت رسیدگی به #مراجع_قضایی ارسال شد.

 وی ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر برخورد با افراد #غیرمجاز در حوزه‌ی #دندانپزشکی، #پوست و #زیبایی و #طب_سنتی از مردم خواست تا فریب تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده‌ در این حوزه‌ها را نخورند.