فهرست

نجات جان_۱_بیمار با اهدای_عضو زن ۶۰ساله بابلی

چهارمین مورد اهدای عضو در سال ۹۸در شهرستان بابل

 نجات #جان_۱_بیمار با  #اهدای_عضو زن ۶۰ساله بابلی

به گزارش روابط عمومی  معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر #قاسم_زاده معاون درمان این دانشگاه از # چهارمین  مورد اهدای عضو در سال ۹۸در شهرستان بابل خبر داد.
دکتر قاسم زاده گفت: مرحوم # بتول  توزیده ۶۰ساله بابلی بدلیل # سکته مغزی   و خونریزی داخل جمجمه  مرگ مغزی شده بودو به بیمارستان آیت ا.. #روحانی منتقل گردید و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران #ICU_داخلی ، دچار #مرگ_مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل شد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل بیان داشت: اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل کبد به #۱_نفر حیات دوباره بخشید و همچنین با اهدای #نسوج، افراد بی‌شماری از #معلولیت رهانیده شدند.
دکتر قاسم زاده گفت: این مرحوم که واحد شناسایی مرگ مغزی واحد معاونت و درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل  که در سال ۱۳۸۴تشکیل شده است .  که مرحوم بتول توزیده از بابل   ۶۹ امین اهدا کنده عضو از تاسیس  این واحد بوده است.