فهرست

اهدای عضو بانوی ۱۸ساله بابلی جان چندين بیمار را نجات داد

زنده‌یاد نیلوفر فلاح بانوی ۱۸ساله بابلی، بدلیل ضربه به سر بدنبال تصادف، دچار خونریزی مغزی شده و به بیمارستان شهید بهشتی بابل منتقل گردید و علیرغم تلاش پزشکان و همکاران ICU داخلی ، دچار مرگ مغزی شد که با رضایت خانواده جهت اهدای عضو به تهران منتقل گرديد.

اعضای بدن این بیمار مرگ مغزی شامل کبد و دو کلیه به ۳ نفر و همچنین نسوج بیمار به چندین نفر حیات دوباره بخشید.

‌زنده‌یاد نیلوفر فلاح، هفتاد و سومین  مورد شناسایی شده مرگ مغزی توسط معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل از سال ۸۵ و سومین مورد اهدای عضو در سال ۹۹ بوده که با رضایت خانواده، اعضای بدن به افراد نیازمند اهدا گردید.