فهرست

تولد ۴۷۷۰ نوزاد در سخترین شرایط کرونایی در بابل

دکتر سیدمصطفی قاسم‌زاده «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل»: از ابتدای اسفند ۹۸ تا انتهای مهر ۹۹ در شهرستان بابل در مجموع ۴۷۷۰ نوزاد متولد شدند که از این تعداد ۵۰/۹ درصد پسر و ۴۹/۱ درصد دختر بوده اند.

در این مدت ۹۳ مورد دو قلو و ۲ مورد سه قلو بوده اند.

 ۸۹ مادر مشکوک به کرونا بستری شدند که ۳۳ نفر زایمان کردند، از این تعداد ۵۲ مورد مثبت با PCR و ۲۵ مورد مثبت با HRTC بوده است.

از ابتدای شیوع کرونا در بابل، ۱۸۹ کودکان زیر ۵ سال با علائم مشکوک به کرونا بستری شدند که ۹۶ مورد پسر و ۹۳ مورد دختر بودند.