فهرست

اجرای طرح نسخ الکترونیکی از اول دی‌ماه اجباری می‌شود

دکترسیدمصطفی قاسم‌زاده «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل»: با توجه به الزام قانونی مندرج در برنامه قانون ششم توسعه بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای دی ماه سال جاری صرفا نسخ الکترونیک قابل پرداخت می باشد.

اجرای طرح نسخ الکترونیکی از اول دی‌ماه اجباری می‌شود

دکترسیدمصطفی قاسم‌زاده «معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل»:
با توجه به الزام قانونی مندرج در برنامه قانون ششم توسعه بند (ک) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ابتدای دی ماه سال جاری صرفا نسخ الکترونیک قابل پرداخت می باشد.
اجرای این طرح از اول دی ماه به صورت اجباری خواهد بود و نسخ کاغذی پذیرفته نمی‌شود.
#واکسن_میزنم

شنبه، ۲۷ آذر ۱۴۰۰.
روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل