فهرست

انتصاب سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل

انتصاب سرپرست معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل


طی حکمی از سوی «دکتر سیدعلی مظفرپور» سرپرست دانشگاه، «دکتر شهرام سیفی» بعنوان سرپرست معاونت درمان دانشگاه منصوب شد و از زحمات دکتر قاسم‌زاده در دوران تصدی تقدیر بعمل آمد.

دوشنبه، ۱۳ دی ۱۴۰۰

روابط عمومی معاونت دانشگاه علوم پزشکی بابل