فهرست

۲۶ سپتامبر مصادف با ۴ مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط

همشهری؛ همت سبز باید، تا شود آبی آسمان شهر ما ۲۶ سپتامبر مصادف با ۴ مهر ماه روز جهانی بهداشت محیط بر تلاش گران این عرصه گرامی باد. شعار امسال روز جهانی بهداشت محیط: کیفیت هوای آزاد و هوای داخل ساختمان