فهرست

مدیریت درمانی سکته حاد قلبی - کد 247

مدیریت درمانی سکته حاد قلبی - کد 247

مدیریت درمان سکته حاد قلبی (247) از مهرماه سال 1394 توسط وزارت متبوع در 31 بیمارستان منتخب آغاز گردید. طی این طرح تمام بیمارانی که با درد حاد قلبی به بیمارستان 247 (بیمارستان منتخب که در 7 روز هفته بصورت 24 ساعته فعال می باشد) مراجعه می کنند، بدون انتظار و اتلاف وقت توسط پزشک، مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید سکته حاد قلبی توسط رزیدنت قلب و هماهنگی با اینترونشن کاردیولوژیست، جهت انجام آنژیوپلاستی اولیه به کت لب انتقال داده می شود. اطلاعات بیمار نیز از ابتدای ورود به بیمارستان تا پایان آنژیوپلاستی اولیه و نتیجه نهایی، در فرم کاغذی ثبت موارد سکته حاد قلبی تکمیل گردیده و سپس وارد سامانه مربوطه می شود.

پرستاران اورژانس و کت لب به عنوان بخشی از اعضای تیم 247 در اجرای این برنامه نقش مهمی را دارا می باشند. همچنین دفتر پرستاری نیز جهت ایجاد هماهنگی های لازم بین بخشها دارای نقشی ویژه می باشد.

پس از استقرار این  برنامه طی سالهای 1394 و 1395 در بیمارستان های منتخب کشور، پایش آن  از ابتدای سال 1396 به عنوان یکی از برنامه های برنامه عملیاتی وزارت متبوع در حوزه معاونت درمان در نظر گرفته شد .

پایش برنامه به صورت سه ماهه در پایان هر فصل و مطابق با چک لیستهای مربوطه  انجام می گردد. همچنین شاخص های مربوط به این برنامه  براساس داشبورد اختصاصی آن استخراج و در سامانه برنامه عملیاتی ثبت می گردد.

مرداد سال 1396 در نخستین جشنواره بیمارستان های 247 و 724،  بیمارستان آیت ا... روحانی بابل به عنوان یکی از بیمارستان های فعال در زمینه اجرای هر دو برنامه معرفی گردید.

درمان های پیش بینی شده در دو  طرح 247 و 724  می تواند درمانی قطعی و نجات بخش جان بیماران دچار سکته حاد قلبی و سکته حاد مغزی باشد پیشرفت و گسترش این دو  برنامه در شهرستان بابل گام مؤثری در جهت کاهش عوارض و میزان مرگ و میر ناشی از این دو بیماری می باشد.

      ♦ شناسنامه استاندارد خدمات سکته حاد قلبی

      ♦ فلوچارت فرایند درمان سکته حاد قلبی 

       ♦فرم  ثبت و گزارش دهی موارد

       ♦طرح عملیاتی تله مدیسی