فهرست

دندانپزشک قلابی در بابل به دام افتاد.

مطب دندانپزشک قلابی که در بابل فعالیت می کرد پلمب شد


دندانپزشک قلابی در بابل به دام افتاد.

 مطب دندانپزشک قلابی که  در بابل فعالیت می کرد  پلمب شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت درمان دکتر سید مصطفی قاسم زاده  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل :
این فرد  مرد حدوا۴۰ساله که فعالیت غیر مجاز داشته است.

دکتر سید مصطفی قاسم زاده افزود: این فرد در منطقه گنج افروز بابل  مطب دندانپزشکی دایر کرده وبیماران را ویزیت می کرد.

وی گفت: با هماهنگی های بعمل آمده با دادستان عمومی و انقلاب بابل و تیم نظارت به سرپرستی  دکتر علی نتاج کارشناس مسئول نظارت بر دندانپزشکی معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی بابل محل کار  این فرد مداخله گردراموردندانپزشکی  پلمب  وپرونده جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال شد.
وی ضمن تاکید بر عزم جدی دانشگاه علوم پزشکی بابل بر برخورد با افراد غیرمجاز در حوزه‌ی دندانپزشکی، پوست و زیبایی و طب سنتی از مردم خواست تا فریب تبلیغات غیرواقعی و اغواکننده‌ در این حوزه‌ها را نخورند.